Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ đào tạo lớp nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ vào tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch đào tạo của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế, nay Trung tâm thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo lớp nghiệp vụ luật sư đến hết ngày 20 tháng 8 năm 2015. Trong thời gian này, Trung tâm tiếp tục phát hành và tiếp nhận hồ sơ của các cá nhân, đơn vị vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. Trân trọng thông báo.

thumbs_150x150_img_3516