Giới thiệu trung tâm

HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM

I. HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

 1. Hướng dẫn giải đáp pháp luật: tư vấn soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo đơn, di chúc và các giấy tờ khác liên quan đến pháp luật; tư vấn soạn thảo hoặc trực tiếp soạn thảo các hợp đồng dân sự,  kinh tế, lao động;  tư vấn về thể chế, tư vấn về đánh giá hiệu quả thực hiện các dự án về pháp luật, xóa đói giảm nghèo hoặc về thể chế tại Việt Nam.
 2. Đại diện cho khách hàng tham gia tố tụng  hình sự,  dân sự, kinh tế, lao động, hành chính: Bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự; tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, kinh tế, lao động, hành chính  và các vụ việc khác theo quy định của pháp luật;
 3. Đại diện ngoài tố tụng  cho khách hàng: Đại diện cho các cá nhân, tổ chức ký kết các hợp đồng dân sự, kinh tế;  đại diện cho các cá nhân tổ chức trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh tế hành chính ( giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính và hành vi hành chính.
 4. Thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách theo quy định của luật trợ giúp pháp lý và các đối tượng khác.
 5. Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

 1. Chương trình đào tạo cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho sinh viên
 2. Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân, tổ chức có nhu cầu (cấp chứng nhận khóa học).
 3. Chương trình liên kết với các cơ quan chuyên ngành trong các lĩnh vực: Luật sư, công chứng, bất động sản, thuế, môi trường, kinh tế – tài chính …
 4. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng theo nhu cầu của cá nhân và tổ chức.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. CÁN BỘ TRUNG TÂM

 1. TS. GVC. Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc.
 2. CN. Nguyễn Kiều Ngân, Kế toán trưởng, kiêm Tổ trưởng Công đoàn.
 3. ThS. Nguyễn Thị Vân Anh.
 4. ThS. Nguyễn Huyền Ly.
 5. CN. Lò Văn Linh.

II. TƯ VẤN VIÊN TRUNG TÂM 

 1. PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế
 2. PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế
 3. TS.GVC. Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn
 4. ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng TC-HC Trường Đại học Luật Huế
 5. TS. Đào Mộng Điệp, Trưởng khoa Luật Kinh tế, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Luật Huế
 6. TS. Nguyễn Ngọc Kiện, Trưởng khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật Huế
 7. TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh, Trưởng khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Huế
 8. TS. Hoàng Thị Hải Yến, Trưởng khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Huế
 9. TS. Lê Thị Thảo, Giám đốc Trung tâm Thực hành Luật – Khởi nghiệp
 10. TS. Lê Thị Phúc, Giảng viên Trường Đại học Luật Huế.
 11. LS. ThS. Lê Cao, Giám đốc Công ty Luật FDVN
 12. LS. ThS. Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Luật FDVN, Thừa Thiên Huế.
 13. LS. ThS. Nguyễn Thế Kỷ, Giám đốc Công ty Luật Kỷ nguyễn và cộng sự
 14. LS. ThS. Nguyễn Công Hạnh, Giám đốc Công ty Luật Công Khánh
 15. TS. Vũ Thị Hương, Giảng viên khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Huế
 16. TS. Nguyễn Thị Lê Huyền, Giảng viên khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Huế
 17. TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giảng viên khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Huế

III. CỘNG TÁC VIÊN TRUNG TÂM

 1. PGS.TS. Lê Thị Châu, Trưởng khoa Luật Đại học Duy Tân, nguyên Trưởng khoa Luật Đại học Công Đoàn
 2. TS. Trần Thị Minh Châu, Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ
 3. ThS. CVCC. Lê Thị Kim Hoa, Văn phòng Chính phủ.
 4. Ls. Phan Lê Thùy Anh, Giám đốc Công ty Luật Quốc tế A-PAC, Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam
 5. TS. Nguyễn Quang Tú, Tổng giám đốc Viện đào tạo nhân lực xây dựng Việt Nam
 6. Ông Hoàng Trọng Lam, Trưởng ban Chính sách pháp luật – Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. ThS. NCS. Mai Xuân Hợi, Giảng viên khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế
 8. TS.LS. Phan Thị Nhật Tài, Giảng viên Luật, Đại học Đà Nẵng
 9. ThS. Võ Thị Xuân Hương, Nguyên Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
 10. ThS. Thân Văn Tài, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật
 11. ThS. Đồng Thị Huyền Nga, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Huế

Thời gian làm việc:  Từ thứ 2 đến thứ 6 , buổi sáng : 7h30  – 11h00; buổi chiều : 13h30 đến 17h00.
Địa chỉ liên lạc: Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
*  ĐT: Văn phòng: 0543. 946993
Giám đốc :  0913 421 866