CN. Nguyễn Kiều Ngân

Kế toán trưởng Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Kiều Ngân
Địa chỉ: Chung cư Vicoland – Phường Xuân Phú – TP Huế
Điện thoại liên hệ: 0965299990 – 01262626595
Email: kieungan.gb84@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học dân lập Phú Xuân
Ngành học: Kế toán doanh nghiệp
Nước đào tạo: Việt Nam

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 10/2009 – 4/2015 Phòng KHTC – Trường ĐH Luật Kế toán viên
Từ tháng 4/2015 đến nay Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn Kế toán Trung tâm