CN. Lò Văn Linh

Cán bộ đào tạo Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn. Cán bộ Tổ Thanh tra giáo dục, Trường Đại học Luật.

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lò Văn Linh

Quê quán: Yên Bái

Điện thoại: 0978758400

Email: linhlv@hul.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Hệ chính quy.

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Nước đào tạo: Việt Nam.