THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SINH VIÊN NĂM 2023

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho sinh viên ngành Luật và các cá nhân có nhu cầu, Trung tâm Tư vấn pháp luật – Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tuyển sinh Khóa Đào tạo kỹ năng cho sinh viên năm 2023.

– Đối tượng đào tạo: Sinh viên Trường Đại học Luật Huế (Hệ chính quy, các Khóa 43, Khóa 44, Khóa 45, Khóa 46) và các cá nhân có nhu cầu. 
– Nội dung đào tạo: Đào tạo 02 nhóm: Kỹ năng mềm và Kỹ năng chuyên ngành.
– Hình thức đào tạo: Đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến (Online) phù hợp theo điều kiện của sinh viên vào các ngày cuối tuần và các buổi tối trong tuần. 
– Thời gian đào tạo
+ Đào tạo liên tục các khóa theo chuyên đề đăng ký, mỗi chuyên đề 20 tiết.
+Thời gian đăng ký đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2023.
+ Thời gian khai giảng đợt 1: Dự kiến Thứ 7 ngày 25/3/2023 (nếu đủ số lượng sinh viên tham gia mỗi chuyên đề (tối thiểu từ 30 sinh viên trở lên/1chuyên đề/1lớp). 
– Địa điểm đào tạo: Học trực tiếp (tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế) Hoặc Học Online (Phòng học Online).

* Chi tiết xem thông báo đính kèm