TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO GẦN 6000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO GẦN 6000 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Từ ngày 25/11/2022 đến 04/12/2022 Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 6000 sinh viên hệ chính quy và liên thông chính quy Trường Đại học Y Dược Huế tại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023.

Tham gia chương trình sinh viên được tiếp cận và trang bị một số kiến thức liên quan đến pháp luật Hình sự Việt Nam; pháp luật An ninh mạng trong đó đặc biệt chú trọng đến các tội danh và hành vi trái pháp luật mà sinh viên dễ mắc phải, qua nội dung báo cáo của các cộng tác viên Trung tâm là TS. Nguyễn Thị Lê Huyền, Trưởng bộ môn Luật Dân sự, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và LS. Dương Văn Phúc, Luật sư Công ty Luật FDVN Huế.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên được Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn tổ chức thường xuyên cho các Trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Việc lồng ghép tổ chức các hoạt động trên nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Trung tâm trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho sinh viên; Tăng cường kết nối giữa nhà trường với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Hình ảnh tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023 tại Đại học Y Dược Huế

Hình ảnh tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023 tại Đại học Y Dược Huế

Hình ảnh tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022- 2023 tại Đại học Y Dược Huế

Hình ảnh tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023 tại Đại học Y Dược Huế

Hình ảnh tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023 tại Đại học Y Dược Huế

Bài: Lò Văn Linh