THÔNG BÁO TUYỂN SINHLỚP BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG NĂM 2023 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huếphối hợp với Học viện Tư pháp tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng nghề Công chứng năm 2023 tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

 Tên lớp: Lớp bồi dưỡng nghề Công chứng năm 2023.  Mã lớp: BD2023.18

– Nội dung bồi dưỡng: Theo Chương trình bồi dưỡng nghề công chứng được ban hành kèm theo Quyết định số 1697/QĐ-BTP ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.

– Thời lượng bồi dưỡng: Bồi dưỡng 03 tháng/01 khóa.

– Thời gian: Thời gian đăng ký trước ngày 10/4/2023; thời gian khai giảng 08h00 ngày 20/5/2023 (dự kiến).

– Địa điểm bồi dưỡng: Tập trung tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế – Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.

– Số lượng: Dự kiến 50 học viên.

Hồ sơ được đăng tải tại địa chỉ website: hocvientuphap.edu.vn, theo đường link sau: http://hocvientuphap.edu.vn/boiduong/Pages/thong-bao-tuyen-sinh.aspx?ItemID=1656.

Liên hệ: Trung tâm Tư vấn pháp luật – Đào tạo ngắn hạn, Nhà A, Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.

Liên hệ bộ phận đào tạo và tuyển sinh theo số: 0978.758.400

Liên hệ bộ phận tư vấn theo số: 0905.039.857 hoặc 0976.349.483.

Nội dung chi tiết xem thông báo đính kèm.

Trân trọng./.