THÔNG BÁO LỊCH HỌC TRỞ LẠI LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ, CÔNG CHỨNG

Theo thông báo số 406/TB-HVTP ngày 08/5/2020 của Học viện Tư pháp, các lớp đào tạo nghề Luật sư, Công chứng tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bắt đầu trở lại học từ ngày 16/5/2020.

CamScanner 05-11-2020 10.14.09 (1)