THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ, CÔNG CHỨNG

Trên cơ sở kế hoạch hợp tác đào tạo nghề Luật giữa trường Đại học Luật, Đại học Huế và Học viện Tư pháp trong việc hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường và các đối tượng khác có nhu cầu. Hai bên đã thống nhất mở lớp đào tạo nghề Luật sư và Công chứng.

Hiện nay, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đang phát hành hồ sơ, thông báo cho tất cả các đối tượng có nhu cầu đến mua và nhận tư vấn tại Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường đại học Luật, Đại học Huế.

Trân trọng thông báo!

47684197_1847217405387106_5002692947632717824_n