THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CÁN SỰ LÂM THỜI LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ K20 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Nhằm ổn định công tác học tập của lớp, làm đầu mối liên hệ giữa lớp và Trung tâm cũng như Học viện Tư pháp. Trên cơ sở thống nhất với Học viện Tư pháp, Trung tâm đã cử ra ban cán sự lớp lâm thời của lớp đào tạo nghề Luật sư K20 tại tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

  1. Lớp trưởng: Nguyễn Hữu Học (1973), số điện thoại: 0905.548.936.
  2. Lớp phó học tập: Trương Phan Thụy Dũng (1973), số điện thoại: 0905.001.172.
  3. Lớp phó đối ngoại: Nguyễn Quốc Đạt (1978), số điện thoại: 0943.509.728.
  4. Thủ quỹ: Lê Thị Minh Hương (1995), số điện thoại: 0868.222.728.

Trong quá trình học tập, lớp có thể thảo luận và thống nhất bầu ra ban cán sự lớp mới (nếu có nhu cầu) và đề xuất để Trung tâm và Học viện Tư pháp công nhận ban cán sự lớp chính thức.

Nay Trung tâm thông báo để các anh chị học viên nắm thông tin của ban cán sự lớp lâm thời nhằm tiện liên hệ trong học tập và nắm bắt thông tin về lớp học.New Doc 2019-06-07 09.21.49_1 (1)

New Doc 2019-06-07 09.21.49_2