Thông báo v/v Tổ chức Lễ bế giảng Khoá đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên K37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 08/TB-TT                    Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên K37)

Kính gửi:    –  Ban Giám hiệu;

                             – Trưởng các đơn vị;

                             – Sinh viên K37.

 

Theo kế hoạch học tập Khóa đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên khóa K37 đã được Hiệu trưởng phê duyệt. Hiện nay, khóa học đã kết thúc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc “Tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo lớp Kỹ năng tư vấn pháp luật” như sau:

Thời gian: 7h30, ngày 24 tháng 04 năm 2017 (sáng Thứ hai).

Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

Yêu cầu: Sinh viên có mặt đúng giờ để tham dự “Lễ bế giảng khóa đào tạo” và làm thủ tục nhận chứng chỉ.

 

Nơi nhận:                                             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM        

Như trên;

– Trung tâm TVPL&ĐTNH;                                   (đã ký)

– Trang Web                                               Th.S Lê Thị Hải Ngọc

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN GIỎI NHẬN CHỨNG CHỈ TẠI LỄ BẾ GIẢNG

 

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
1 13A5011035 Huỳnh Thị Chung 07-09-1995 Quảng Ngãi
2 13A5011058 Vy Thị Duyên 27-07-1994 Đắk Lắk
3 13A5011059 Hà Trọng Quốc Dũng 21-06-1995  Thừa Thiên Huế
4 13A5011074 Bùi Thị Mỹ 09-08-1995 Thừa Thiên Huế
5 13A5011102 Trần Thị Hằng 15-05-1995  Hà Tĩnh
6 13A5011104 Trần Thị Thuỷ Hằng 03-02-1995 Quảng Trị
7 13A5011158 Trương Thế Hùng 16-12-1995  Quảng Bình
8 13A5011190 Đoàn Thùy Linh 26-11-1995 Quảng Nam
9 13A5011209 Nguyễn Thuỳ Lương 10-07-1995 Quảng Bình
10 13A5011376 Phạm Thị Thanh Thủy 20-10-1994 Ninh Bình
11 13A5011416 Ngô Thị Mỹ Trâm 20-07-1995 Quảng Ngãi
12 13A5011421 Châu Thị Việt Trinh 14-11-1995 Quảng Nam
13 13A5011448 Dương Thị Vân 29-12-1995 Đăk Lăk
14 13A5011454 Võ Thị Tường Vi 25-02-1995 Quảng Ngãi
15 13A5011458 Trần Văn 24-03-1994 Quảng Trị
16 13A5012005 Nguyễn Thị Lan Thi 20-03-1994 Quảng Nam
17 13A5011129 Hà Thị Mỹ Hoàng 01-06-1994 Quảng Nam
18 13A5011135 Trần Thị Hòa 19-11-1995 Quảng Bình
19 13A5011136 Bùi Thị ánh Hồng 11-07-1994 Quảng Nam
20 13A5011202 Phan Thị Loan 05-10-1995 Hà Tĩnh
21 13A5011224 Trần Nhật My 29-07-1995 Gia Lai
22 13A5011257 Nguyễn Thị Nhi 07-10-1995 Gia Lai
23 13A5011016 Trần Thị Vân Anh 26-10-1995 Quảng Trị
24 13A5011091 Nguyễn Hà Ngọc Hân 17-05-1994  Quảng Nam
25 13A5011103 Trần Thị Hằng 15-02-1995  Hà Tĩnh
26 13A5011106 Lê Thị Thảo Hiền 02-10-1995 Quảng Bình
27 13A5011124 Nguyễn Thị Hoài 25-09-1995 Hà Tĩnh
28 13A5011166 Nguyễn Thị Hương 26-08-1995 Hà Tĩnh
29 13A5011169 Trần Thị Thu Hương 10-10-1995 Quảng Ngãi
30 13A5011409 Phan Thị Tân Trang 16-04-1994 Bình Thuận
31 13A5011326 Huỳnh Ngọc Đăng Thái 29-09-1995 Kon Tum
32 13A5011362 Trương Thị Thu 10-01-1995  Quảng Trị
33 13A5011440 Hoàng Phan Thanh Tùng 11-03-1994 Đà Nẵng
34 13A5011114 Mai Xuân Hiệp 27-01-1995 Hà Tĩnh
35 13A5021041 Đỗ Tiến Giang 05-06-1994 Quảng Trị
36 13A5021046 Trần Thị Hương Giang 05-05-1995 Quảng Nam
37 13A5021001 Lê Nguyễn Vân An 24-03-1995 Kom Tum
38 13A5021005 Hoàng Ngọc Anh 20-03-1994 Quảng Bình
39 13A5021039 Lê Văn Đức 20-01-1995 Quảng Bình
40 13A5021043 Lê Thị Hoài Giang 12-10-1995 Hà Tĩnh
41 13A5021044 Nguyễn Thị Giang 12-06-1995 Quảng Bình
42 13A5021045 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 15-09-1995 Đà Nẵng
43 13A5021049 Mai Thị 12-08-1995 Nghệ An
44 13A5021050 Nguyễn Thị Thu 10-11-1995 Quảng Bình
45 13A5021059 Văn Thị Hồng Hạnh 13-11-1995 Thừa Thiên Huế
46 13A5021062 Nguyễn Thị Hằng 12-01-1995 Hưng Yên
47 13A5021065 Tô Thị Minh Hằng 03-01-1995 Quảng Ngãi
48 13A5021067 Bùi Thị Thu Hiền 20-11-1995 Quảng Ngãi
49 13A5021069 Châu Thị Thu Hiền 21-11-1995 Quảng Bình
50 13A5021071 Nguyễn Thị Thu Hiền 20-02-1995 Quảng Nam
51 13A5021083 Nguyễn Thị Huế 04-04-1995 Hà Tĩnh
52 13A5021089 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 06-02-1995 Thừa Thiên Huế
53 13A5021099 Trần Kim Kha 10-03-1995 Lâm Đồng
54 13A5021119 Nguyễn Thùy Linh 29-06-1995 Quảng Nam
55 13A5021127 Phan Văn Lợi 18-07-1995 Thừa Thiên Huế
56 13A5021130 Lê Thị Hương Ly 15-08-1995 Quảng Bình
57 13A5021131 Lê Thị 15-05-1995 Quảng Bình
58 13A5021239 Mai Bá Tình 10-08-1995 Thừa Thiên Huế
59 13A5021255 Mai Văn Trung 21-03-1995 Thừa Thiên Huế
60 13A5021218 Hoàng Thị Ngọc Thu 08-03-1995 Quảng Bình
61 13A5021232 Nguyễn Thị Thanh Thương 24-07-1995 Quảng Bình
62 13A5021264 Nguyễn Văn Tứ 06-04-1995 Quảng Trị
63 13A5021282 Trần Võ Như Ý 20-12-1995 Đà Nẵng