TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN PHỐI HỢP VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN NĂM 2019

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật Huế đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở về chương trình “Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân và giáo viên chủ nhiệm” tỉnh Quảng Trị.

Buổi làm việc có sự tham dự của TS. Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc Trung tâm Tư Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật Huế; TS. Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các phòng, ban của hai đơn vị.

Hai đơn vị đã đề ra tính cấp thiết của việc bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên, đặc biệt biệt là đối với giáo viên dạy môn giáo dục công dân và giáo viên chủ nhiệm. Tại buổi làm việc hai bên đã thống nhất lựa chọn những nội dung mang tính mới và vô cùng cần thiết để bồi dưỡng cho giáo viên như:  Những điểm mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017); Giáo dục kỹ năng nhận thức và quản lý bản thân cho học sinh; Luật An ninh mạng; Luật tiếp cận thông tin; Pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghệ 4.0 cho giáo viên, cán bộ ngành giáo dục.

Cùng với đó, hai đơn vị cũng thống nhất tăng cường và chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tư vấn pháp luật, kết hợp bồi dưỡng kiến thức và thực hành các tình huống giả định cho giáo viên.

* Một số hình ảnh tại buổi làm việc

P_20190405_082751

P_20190405_082804

P_20190405_082924 (2)

P_20190405_093751_004

Buổi làm việc diễn ra thành công tốt đẹp, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cảm ơn đoàn làm việc và mong muốn sẽ nhanh chóng được triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên trước thực trạng nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra trên cả nước do thiếu hiểu biết về kiến thức Pháp luật của một số bộ phận giáo viên.