Tổng quan về các Hiệp định thương mại tự do và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thành công trong kinh doanh

 1. Nội dung chương trình chi tiết
  • Tổng quan về các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đã ký của Việt Nam
  • Tổng quan về các vấn đề cơ bản của các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam gia nhập
  • Những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp khi tham gia Hiệp định kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong xu thế hội nhập
  • Sỡ hữu trí tuệ trong Hiệp định kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)
  • Giải đáp thắc mắc, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh
Thời gian đăng ký
25/01/2016 - 29/02/2016
Ngày Khai giảng
02/03/2016
Địa điểm
Trường Đại học Luật hoặc các bên thỏa thuận
Học phí
1.000.000 (lớp từ 50 người trở lên) VNĐ
Liên hệ
0543. 946993
daotaonganhanluathue@gmail.com