THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC BẤT ĐỘNG SẢN

Lớp Học Môi Giới BĐS, Quản Lý Sàn BĐS, Định Giá BĐS Lịch học: Khai giảng thường xuyên hàng tháng. Số lượng học viên: Tối thiểu 30 học viên/lớp. Địa Điểm: Phòng Học (Online) Thủ tục: 01 CMND photo, 4 ảnh 4×6 nền xanh. Nôi dung giảng dạy: Là các kiến thức thực tế nhất, Xem thêm


Thông báo chiêu sinh khóa học Bất động sản

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo lịch khai giảng khóa học Bất động sản như sau: ‪Ngày khai giảng: 14/12/2021‬ ‪Thời gian học:‪ 19h30 – 22h30‬ Địa điểm: Phòng học Online (học viên sẽ nhận được link vào lớp trước ngày Xem thêm

Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse efficitur arcu vitae tortor efficitur, eu pretium mi volutpat. Sed interdum eget leo efficitur faucibus. Aenean tempus condimentum euismod. Nullam facilisis pellentesque elit, quis lobortis arcu vestibulum ut. Praesent sit amet orci justo.


Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse efficitur arcu vitae tortor efficitur, eu pretium mi volutpat. Sed interdum eget leo efficitur faucibus. Aenean tempus condimentum euismod. Nullam facilisis pellentesque elit, quis lobortis arcu vestibulum ut. Praesent sit amet orci justo.


Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse efficitur arcu vitae tortor efficitur, eu pretium mi volutpat. Sed interdum eget leo efficitur faucibus. Aenean tempus condimentum euismod. Nullam facilisis pellentesque elit, quis lobortis arcu vestibulum ut. Praesent sit amet orci justo.


Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse efficitur arcu vitae tortor efficitur, eu pretium mi volutpat. Sed interdum eget leo efficitur faucibus. Aenean tempus condimentum euismod. Nullam facilisis pellentesque elit, quis lobortis arcu vestibulum ut. Praesent sit amet orci justo.


Lorem ipsum dolor sit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse efficitur arcu vitae tortor efficitur, eu pretium mi volutpat. Sed interdum eget leo efficitur faucibus. Aenean tempus condimentum euismod. Nullam facilisis pellentesque elit, quis lobortis arcu vestibulum ut. Praesent sit amet orci justo.