Thông báo về việc dừng tuyển sinh lớp Nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Huế

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRUNG TÂM TVPL &ĐTNH                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 18  tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc dừng tuyển sinh lớp Nghiệp vụ luật sư khóa 16 tại Huế

Căn cứ Công văn số 1036/HVTP ngày 24 tháng 12 năm 2015 về việc mở lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thông báo số 1137 ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Học viên tư pháp liên quan đến điều kiện xét học lớp luật sư năm 2016 tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế. Theo đó, lớp học chỉ được khai giảng khi đơn vị đào tạo thu đủ học phí đợt 1 của 50 học viên trở lên.

Theo nội dung thông báo, lớp học sẽ được khai giảng vào quý 01 tháng 04 năm 2016 học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Tuy nhiên, sau thời hạn thông báo chính thức, Trung tâm đã gia hạn nhưng cho đến thời điểm này, số học viên nộp học phí nhập học chưa đủ nên không đáp ứng điều kiện của Học viên tư pháp

Vì vậy, Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo đến quý học viên sẽ chấm dứt tổ chức lớp học nghiệp vụ luật sư tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Về quyền lợi của học viên, Trung tâm đã liên hệ với Trường Cao đẳng Lạc Việt, Đà Nẵng nếu học viên muốn học có thể liên hệ Thầy Tịnh (0903583754) hoặc Thầy Quế (0903502326) để làm thủ tục theo quy định. Riêng những học viên đã làm thủ tục tài chính, nếu có nhu cầu học, Trung tâm sẽ giới thiệu đến cơ sở ở Đà Nẵng hoặc hoàn lại đầy đủ cho học viên theo địa chỉ cụ thể.

Mọi thông tin chi tiết khác, xin liên hệ: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật – Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế; Điện thoại: 0913.421.866:  Bà Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc Trung tâm; 0932499985: Ông Trần Viết Long, Phó Giám đốc Trung tâm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:                                                                                                                     GIÁM ĐỐC

– Hiệu trưởng (để báo cáo)                                                                                               (Đã ký)

– Học viên tư pháp ( để báo cáo)

– Các học viên                                                                                                     Th.S Lê Thị Hải Ngọc

– Lưu TT