KHAI GIẢNG “LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THƯỜNG XUYÊN CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN” HUYỆN ĐẮK R’LẤP

          Ngày 22/08/2022, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông tổ chức Lễ khai giảng “Lớp bồi dưỡng kiến thức thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên”

TOAN CANH

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

          Tham dự tại Lễ khai giảng có TS. Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật; Thầy Phan Văn Tấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp cùng quý Thầy Cô giáo là báo cáo viên và hơn 200 học viên tham dự khoá bồi dưỡng.

          Phát biểu tại buổi lễ, Thầy Phan Văn Tấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp cho rằng việc bồi dưỡng kiến thức là nhiệm vụ quan trọng và phải được thực hiện thường xuyên, khoá bồi dưỡng được thực hiện nhằm trau dồi, củng cố những kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ tại đơn vị công tác. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp cũng  yêu cầu các học viên tham gia khoá bồi dưỡng nghiêm túc thực hiện nội quy lớp học để đảm bảo tiếp thu được kiến thức và kỹ năng khi tham gia khoá bồi dưỡng.

THAY TAN

Thầy Phan Văn Tấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’Lấp, phát biểu tại lễ khai giảng

          Tại buổi lễ khai giảng: TS. Lê Thị Hải Ngọc Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết Trung tâm đã cử những Thầy Cô là các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm để thực hiện khoá bồi dưỡng, chương trình của khoá bồi dưỡng được xây dựng theo hướng lấy người học làm trọng tâm, tăng thời lượng thực hành của học viên. Nội dung chương trình thực hiện theo các văn bản hưỡng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bồi dưỡng thường xuyên.

CO NGOC 3

TS. Lê Thị Hải Ngọc Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, phát biểu tại lễ khai giảng

          Khoá bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 22/08/2022 đến ngày 24/08/2022 tại huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đăk Nông, với các nội dung liên quan đến đạo đức nghề nghiệp; Phòng chống bạo lực học đường; Xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện.

KY NIEM

 Đại diện học viên lớp học chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo 2 đơn vị