ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tham dự đại hội có các đồng chí trong chi uỷ chi bộ và toàn thể Đảng viên của Trung tâm. Đại hội chi bộ diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng.

296440386_3183528025253728_3566668046458563241_n

Đại hội đã được lắng nghe Báo cáo chính trị của BCH Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 do đồng chí Nguyễn Duy Phương, Bí thư chi bộ Trung tâm trình bày.  Báo cáo đã nêu rõ tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 bao gồm các nội dung: Lãnh đạo công tác xây dựng đội ngũ, chính trị tư tưởng; Lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học; Công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể…

Báo cáo cũng đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 với các nội dung như: Những chủ trương trong giáo dục đại học cần tiếp cận; Phương hướng và mục tiêu và Giải pháp và các nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thực hiện bỏ phiếu bầu Bí thư chi bộ Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn với kết quả Đồng chí Lê Thị Hải Ngọc giữ chức Bí thư chi bộ với 100% số phiếu bầu.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại đại hội

295861210_586123249583657_5094179563556767410_n

TS. Lê Thị Hải Ngọc, Bí thư chi bộ Trung tâm tặng hoa cảm ơn PGS.TS Nguyễn Duy Phương, bí thư chi bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022.

296390408_420554716709593_2846277715353362957_n

Chi bộ Trung tâm TVPL – ĐTNH chúc mừng TS. Lê Thị Hải Ngọc, bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.