KHAI GIẢNG KHOÁ BỒI DƯỠNG VỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 14/12/2021 Trung Tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã liên kết mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về Môi giới bất động sản.

Khoá học được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng google meet, với sự tham gia của đông đảo học viên đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Lớp BĐS ngày 15.12.2021

Tham gia khoá đào tạo, học viên được trang bị những kiến thức về:

  • Pháp luật kinh doanh bất động sản;
  • Xử lý các tình huống trong quá trình đàm phán;
  • Được trao đổi, giao lưu và bán bất động sản trên toàn quốc.

z3026263959633_0899ff0a19ad956ae6b605cf7498899b

Lễ Khai giảng diễn ra thành công tốt đẹp, hy vọng các kiến thức và kỹ năng trong khoá học sẽ phục vụ trong quá trình hành nghề của các học viên.