Thời khoá biểu khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên Khoá 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP “KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT”

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 37 NĂM HỌC 2016-2017

 

CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ NHÓM THỨ NGÀY PHÒNG
Kỹ năng tư vấn về hợp đồng và phòng chống rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thương mại Luật Sư Lê Cao Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty Luật hợp danh FDVN – Đà Nẵng, Trưởng ban Pháp chế KCONGROUP 1 Thứ 7

(cả ngày)

11/3/2017 E4.1
2 Chủ nhật

(cả ngày)

12/3/2017 E4.1
ThS Lê Hùng Nhân Luật sư – Phó giám đốc Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự – Huế 3 Thứ 7

(cả ngày)

11/3/2017 E4.3
ThS Nguyễn Văn Phước Luật sư – Trưởng văn phòng Luật sư Huelaw – Huế 4 Thứ 7

(buổi chiều, buổi tối)

18/3/2017 E4.4
Kỹ năng hòa giải các trách chấp dân sự và hôn nhân gia đình Thẩm phán Lê Hà Minh Hải Thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Thứ 2

(Buổi tối)

13/3/2017 E4.1
1 Thứ 3

(Buổi tối)

14/3/2017 E4.1
4 Thứ 4

(Buổi tối)

15/3/2017 E4.4
4 Thứ 6

(Buổi tối)

17/3/2017 E4.4
Luật gia Võ Thị Xuân Hương Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Thừa Thiên Huế 2 Thứ 2

(Buổi tối)

13/3/2/17 E4.2
2 Thứ 3

(Buổi tối)

14/3/2/17 E4.2
Th.S Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng bộ môn Tố tụng dân sự – Khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Huế 3 Thứ 2

(Buổi tối)

27/3/2017 E4.3
3 Thứ 3

(Buổi tối)

28/3/2017 E4.3

 

 

Kỹ năng tư vấn pháp luật PGS.TS Nguyễn Duy Phương Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế 1 Thứ 4

(Buổi tối)

15/3/2017 E4.1
2 Thứ 5

(Buổi tối)

16/3/2017 E4.1
Luật Sư Lê Thị Trà My Giám đốc Công ty Luật Thiên Hà – Huế 3 Thứ 4

(Buổi tối)

15/3/2017 E4.3
4 Thứ 5

(Buổi tối)

16/3/2017 E4.2
Kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn trong tuyển dụng PGS.TS Lê Thanh Sơn Viện trưởng Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Văn Hiến – thành phố Hồ Chí Minh A Thứ 7

(cả ngày)

18/3/2017 D3.2
B Chủ nhật

(Buổi chiều, buổi tối)

19/3/2017 D3.2
Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai ThS Đặng Thị Ngọc Hạnh Luật sư – Giám đốc Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự – Huế 1 Thứ 2

(Buổi tối)

20/3/2017 E4.1
1 Thứ 4

(Buổi tối)

22/3/2017 E4.1
2 Thứ 5

(Buổi tối)

23/3/2/17 E4.1
2 Thứ 6

(Buổi tối)

24/3/2/17 E4.1
Th.S Hoàng Ngọc Thanh Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hóa – Huế 3 Thứ 2

(Buổi tối)

20/3/2017 D1.4
3 Thứ 4

(Buổi tối)

22/3/2017 D1.4
4 Thứ 5

(Buổi tối)

23/3/2/17 D1.4
4 Thứ 6

(Buổi tối)

24/3/2/17 D1.4

 

 

Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo Ông Hồ Viết Tư Phó giám đốc Sở Tư pháp, tỉnh Thừa Thiên Huế 1 Thứ 2

(Buổi tối)

27/3/2017 E4.2
1 Thứ 3

(Buổi tối)

28/3/2017 E4.2
2 Thứ 4

(Buổi tối)

29/3/2017 E4.2
2 Thứ 5

(Buổi tối)

30/3/2/17 E4.2
PGS.TS Nguyễn Duy Phương Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế 3 Thứ 4

(Buổi tối)

29/3/2017 E4.3
3 Thứ 5

(Buổi tối)

30/3/2017 E4.3
Th.S Nguyễn Khắc Hùng Giảng viên khoa Luật Hành chính, Trường Đại học Luật Huế 4 Thứ 2

(Buổi tối)

27/3/2017 E4.4
4 Thứ 3

(Buổi tối)

28/3/2017 E4.4

 

Nhóm 1 gồm các lớp Luật K37A, Luật K37B, Luật K37D (74 sinh viên)

Nhóm 2 gồm các lớp Luật K37E, Luật K37G, Luật Kinh tế K37B hợp đồng  (73 sinh viên)

Nhóm 3 gồm các lớp Luật K37C, Luật kinh tế K37A hợp đồng, Luật kinh tế K37D TCKD (79 sinh viên)

Nhóm 4 gồm các lớp Luật K37H, Luật kinh tế K37C TCKD (75 sinh viên)

Riêng môn của thầy Lê Thanh Sơn, Nhóm A gồm các lớp: Luật K37A, Luật K37B, Luật Kinh tế K37A hợp đồng, Luật kinh tế K37D TCKD.

Nhóm B gồm các lớp: Luật K37C, Luật K37D, Luật K37E, Luật K37G, Luật K37H, Luật Kinh tế K37B hợp đồng, Luật kinh tế K37C TCKD.

Thời gian học buổi sáng: 7g30-11h00; buổi chiều: 13g30-17g00; buổi tối: 17g30-20g00.

Thời gian học cả ngày bao gồm: buổi sáng và buổi chiều.

 

                                                                                                             GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

                                                                                                                                  (đã ký)

                                                                                                                  Th.S Lê Thị Hải Ngọc