THÔNG BÁO: Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, nhà ở và xây dựng trên địa bàn cơ sở”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH 

Số: 22 /TB-TT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

          Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Khoá  “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, nhà ở và xây dựng

trên địa bàn cơ sở”

 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025”.

Trên cơ sở kế hoach đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã xây dựng; Nhằm mục đích trang bị cho Cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực có liên quan về kiến thức pháp luật hiện hành trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và xây dựng; Thực hiện “Kế hoạch Đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế giao cho, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, nhà ở và xây dựng trên địa bàn cơ sở” như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ, công chức, viên chức trong các lĩnh vực có liên quan

  1. THỜI GIAN HỌC

Thời gian học là 02 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 04 ngày (vào các ngày hành chính). Cuối khóa, Học viên làm Tiểu luận để xét cấp Chứng chỉ đào tạo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí của khóa học  tùy theo số lượng Học viên tham gia, Cụ thể như sau:

Từ 50 – dưới 100 học viên:  2.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí: 2.200.000 đồng, Lệ phí: 300.000 đồng (Lệ phí gồm tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng Chỉ));

Từ 100 – dưới 150 học viên: 2.000.000 đ/học viên; (trong đó, Học phí là 1.700.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng;

Từ 150 – 200 học viên: 1.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí: 1.200.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng);

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế hoặc tại các cơ sở liên kết theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chuyên đề 1: Các quy định về đất đai và thực tiễn quản lý đất đai tại Việt Nam.

Chuyên đề 2: Các quy định về nhà ở và thực tiễn quản lý nhà ở tại Việt Nam.

Chuyên đề 3: Các quy định về xây dựng và thực tiễn quản lý xây dựng tại Việt Nam.

  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC
  2. Học viên được học các Chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.
  3. Học viên được các Chuyên gia tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.
  4. Học viên được cấp Chứng Chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp sau khi kết thúc Khóa học.
  5. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Các đơn vị liên hệ tại: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

– Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

– Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Hải Ngọc) hoặc qua email:  lethihaingocluat@gmail.com.

Trung tâm vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng theo quy định.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 TS. Lê Thị Hải Ngọc