THÔNG BÁO : Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành thuế”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH 

Số: 17 /TB-TT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

          Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

 Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành thuế”

 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

Trên cơ sở “Kế hoach đào tạo ngắn hạn” của Trường Đại học Luật – Đại học Huế; Nhằm trang bị kiến thức pháp luật mới nhất và kỹ năng áp dụng văn bản pháp luật cho cán bộ ngành Thuế; Thực hiện “Kế hoạch Bồi dưỡng và Đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế giao cho, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc tổ chức Khóa “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành thuế” như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ, Công chức, Viên chức ngành Thuế

  1. THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
  2. Thời gian: Thời gian học là 02 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 04 ngày (vào các ngày hành chính).
  3. Kinh phí: Tùy theo số lượng Học viên, Cụ thể:

– Từ 50 – dưới 100 học viên:  2.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí là 2.200.000 đồng, Lệ phí là 300.000 đồng (Lệ phí gồm tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng Chỉ));

Từ 100 – dưới 150 học viên: 2.000.000 đ/học viên; (trong đó, Học phí là 1.700.000  đồng, Lệ phí là 300.000 đồng;

Từ 150 – 200 học viên: 1.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí là 1.200.000  đồng, Lệ phí là 300.000 đồng);

  1. Địa điểm: Theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC. GỒM:

Chuyên đề 1: Pháp luật về Hợp đồng kinh doanh – thương mại

Chuyên đề 2: Pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Chuyên đề 3: Quy định mới về các tội phạm trong lĩnh vực kinh tế:

Chuyên đề 4: Kỹ năng cập nhật, tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC
  2. Học viên được học các Chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.
  3. Học viên được các Chuyên gia tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.
  4. Học viên được cấp Chứng Chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp sau khi kết thúc Khóa học.
  5. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Các đơn vị liên hệ tại: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

– Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

– Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Hải Ngọc) hoặc qua email:  lethihaingocluat@gmail.com.

Trung tâm vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng theo quy định.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 T.S. Lê Thị Hải Ngọc