THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Kỹ năng công tác pháp chế cho đội ngũ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH 

Số: 20 /TB-TT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

          Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Kỹ năng công tác pháp chế cho

đội ngũ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo”

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025;

Trên cơ sở “Kế hoach đào tạo ngắn hạn” của Trường Đại học Luật – Đại học Huế;  Nhằm mục đích trang bị cho cán bộ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo về kiến thức pháp luật mới nhất cùng các kỹ năng công tác pháp chế trong  lĩnh vực giáo dục; Thực hiện “Kế hoạch đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế giao cho, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho đội ngũ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo.

  1. THỜI GIAN, HỌC PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
  2. Thời gian: 02 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 04 ngày (vào các ngày hành chính).
  3. Kinh phí thực hiện: Học phí: 2.000.000đ/người (trong đó tiền học phí, tiền đi lại của giáo viên là 1.700.000đ/người; Tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng chỉ là 300.000đ/người).
  4. Địa điểm: Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế hoặc tại các cơ sở liên kết theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Chuyên đề 2: Vị trí, vai trò của pháp luật, pháp chế trong quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

Chuyên đề 3: Công tác soạn thảo văn bản; Kỹ năng cập nhật, tra cứu, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trong ngành giáo dục.

Chuyên đề 4: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

– Học viên được học các chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.

– Học viên được Giảng viên tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.

– Học viên được cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho đội ngũ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo” do Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp.

  1. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

 Các đơn vị liên hệ tại Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn: Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

– Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Lê Thị Hải Ngọc) hoặc qua email lethihaingocluat@gmail.com.

– Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng này.

Trân trọng cám ơn./.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 TS. Lê Thị Hải Ngọc