THÔNG BÁO: Khóa “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” cho công chức Tư pháp, cán bộ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH 

Số: 23 /TB-TT

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Khóa “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” cho công chức Tư pháp, cán bộ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

 

 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức giai đoạn 2016-2025”;

Căn cứ Nghi định số 92/2009 /NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, môt số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Quyết định 705/2017/QĐ-TTG của Thủ tuớng Chính phủ ngày 27 tháng 5 năm 2017 về việc “Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”.

Trên cơ sở “Kế hoach đào tạo ngắn hạn” của Trường Đại học Luật – Đại học Huế; Nhằm trang bị kiến thức lý luận và thực tiễn cũng như kỹ năng nghiệp vụ về hòa giải tại cơ sở nhằm hoàn thiện hơn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp, cán bộ Ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn. Thực hiện “Kế hoạch Bồi dưỡng và Đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế giao cho, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc tổ chức Khóa đào tạo “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” công chức Tư pháp, cán bộ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả cán bộ cấp xã (Gồm cán bộ Tư pháp xã, cán bộ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam).

  1. THỜI GIAN HỌC

Thời gian học là 02 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 04 ngày (vào các ngày hành chính).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí của Khóa học  tùy theo số lượng học viên tham gia, Cụ thể:

– Từ 50 – dưới 100 học viên: 2.500.000 đồng/học viên (trong đó, Học phí: 2.200.000 đồng, Lệ phí:300.000 đồng (Lệ phí gồm tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng Chỉ));

Từ 100 – dưới 150 học viên: 2.000.000 đồng/học viên; (Học phí là 1.700.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng;

Từ 150 – 200 học viên: 1.500.000 đồng/học viên (Học phí: 1.200.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng);

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế hoặc tại các cơ sở liên kết theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.

  1. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chuyên đề 1: Kỹ năng yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ việc, Kỹ năng tra cứu tài liệu tham khảo;

Chuyên đề 2: Kỹ năng giải thích, thuyết phục, cảm hóa, hướng dẫn các bên tự nguyện giải quyết tranh chấp;

Chuyên đề 3: Kỹ năng hòa giải các tranh chấp về Dân sự và Hôn nhân gia đình;

Chuyên đề 4: Kỹ năng hòa giải các tranh chấp đất đai.

  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC
  2. Học viên được học các Chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.
  3. Học viên được các Chuyên gia tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.
  4. Học viên được cấp Chứng Chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp sau khi kết thúc Khóa học.
  5. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Các đơn vị liên hệ tại: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

– Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Hải Ngọc) hoặc qua email:  lethihaingocluat@gmail.com.

Trung tâm vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng theo quy định.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 TS. Lê Thị Hải Ngọc