THÔNG BÁO: Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH 

Số: 21 /TB-TT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    

          Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội đồng nhân dân

 cấp huyện, xã”

 

Căn cứ Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghi định số 92/2009 /NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, môt số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025.

Trên cơ sở “Kế hoach đào tạo ngắn hạn” của Trường Đại học Luật – Đại học Huế; Nhằm trang bị kỹ năng nghiệp vụ và kiến thức pháp luật mới nhất cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã; Thực hiện “Kế hoạch Đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế giao cho, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã” như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã.

  1. THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
  2. Thời gian: 02 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 04 ngày (vào các ngày hành chính).
  3. Kinh phí thực hiện

Từ 50 – dưới 100 học viên:  2.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí: 2.200.000 đồng, Lệ phí:300.000 đồng (Lệ phí gồm tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng Chỉ));

Từ 100 – dưới 150 học viên: 2.000.000 đ/học viên; (trong đó, Học phí là 1.700.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng;

Từ 150 – 200 học viên: 1.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí: 1.200.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng);

  1. Địa điểm: Trường Đại học Luật – Đại học Huế hoặc tại các cơ sở liên kết theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC. GỒM:

Chuyên đề 1: Tổng quan HĐND trong chính quyền địa phương; Giới thiệu Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chuyên đề 2: Vai trò của đại biểu HĐND trong giám sát, quyết định, giữ mối liên hệ với cử tri; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý đơn thư của công dân

Chuyên đề 3: Kỹ năng thảo luận và chất vấn tại kỳ họp HĐND;

Chuyên đề 4: Kỹ năng điều hành, xem xét và thông qua nghị quyết tại kỳ họp HĐND;

  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

– Học viên được học các chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.

– Học viên được Giảng viên tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.

– Học viên được cấp Chứng chỉBồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã” do Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp.

  1. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Các đơn vị liên hệ tại: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

– Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Hải Ngọc) hoặc qua email:  lethihaingocluat@gmail.com.

Trung tâm vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng theo quy định.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 TS. Lê Thị Hải Ngọc