THÔNG BÁO: Khóa Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /TB-TT            Thừa Thiên Huế, ngày 20tháng 7 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

Khóa Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên

dạy môn Giáo dục công dân

 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 163/2016/QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 1456/ 2014/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân”;

Căn cứ Quyết định 705/2017/QĐ-TTG của Thủ tuớng Chính phủ ngày 27 tháng 5 năm 2017 về việc “Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”;

Trên cơ sở “Kế hoach đào tạo ngắn hạn” của Trường Đại học Luật – Đại học Huế; Nhằm hỗ trợ thiết thực cho các Học viên về kiến thức pháp luật mới nhất cùng các kỹ năng và phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân trong các trường THCS, PTTH, TTGDTX; Thực hiện “Kế hoạch Bồi dưỡng và Đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế ban hành, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc tổ chức Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên dạy môn giáo dục công dân như sau:

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Giáo viên đang dạy môn giáo dục công dân (GDCD) trong các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên (Giáo viên đã có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật thì được miễn học).

Tất cả Giáo viên đang giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã (Trường THCS) chưa đạt trình độ cử nhân Luật đều là đối tượng tham gia khóa học.

 1. THỜI GIAN HỌC

 Thời gian học là 04 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 08 ngày (vào các ngày hành chính). Cuối khóa, Học viên làm Tiểu luận để xét cấp Chứng chỉ đào tạo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí của Khóa học  tùy theo số lượng Học viên tham gia, Cụ thể như sau:

– Từ 50 – dưới 100 học viên:  2.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí là 2.200.000 đồng, Lệ phí là 300.000 đồng (Lệ phí gồm tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng Chỉ));

Từ 100 – dưới 150 học viên: 2.000.000 đ/học viên; (trong đó, Học phí là 1.700.000  đồng, Lệ phí là 300.000 đồng;

Từ 150 – 200 học viên: 1.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí là 1.200.000  đồng, Lệ phí là 300.000 đồng);

 1. ĐỊA ĐIỂM: Tại Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế hoặc tại các cơ sở liên kết theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
 3. Những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam; vai trò và ý nghĩa của việc dạy pháp luật trong môn GDCD ở trường trung học.
 4. Những nội dung cơ bản về Hiến pháp nước CHXHCN VN, Luật Hành chính, Luật Hình sự.
 5. Những nội dung cơ bản về Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Trẻ em, Luật thương mại.
 6. Pháp luật trong lĩnh vực Văn hoá – Giáo dục – Môi trường, Luật Lao động, Luật An toàn giao thông, Luật Quốc tế.
 7. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.
 8. Phương pháp dạy học pháp luật trong môn GDCD, Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật ở các trường THCS, THPT và Trung tâm GDTX.
 9. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC
 10. Học viên được học các Chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Chuyên gia pháp lý có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.
 11. Học viên được các Chuyên gia tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.
 12. Học viên được cấp Chứng Chỉ Bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp sau khi kết thúc Khóa học.
 13. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Các đơn vị liên hệ tại: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

– Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Hải Ngọc) hoặc qua email:  lethihaingocluat@gmail.com.

Trung tâm vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng theo quy định.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 TS. Lê Thị Hải Ngọc