THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và Bảo vệ quyền trẻ em”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

  TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH 

Số: 16 /TB-TT

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

          Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và Bảo vệ quyền trẻ em”  

 

Căn cứ Quyết định 705/2017/QĐ-TTG của Thủ tuớng Chính phủ ngày 27 tháng 5 năm 2017 về việc “Ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021”;

Trên cơ sở kế hoach đào tạo ngắn hạn của Trường Đại học Luật – Đại học Huế đã xây dựng; với mục đích trang bị kiến thức pháp luật mới nhất về phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ quyền trẻ em cho các chủ thể có nhu cầu; Nhằm hỗ trợ thiết thực cho học viên về kiến thức, kỹ năng và các quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực liên quan; Thực hiện “Kế hoạch Bồi dưỡng và Đào tạo ngắn hạn” theo nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn do Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế ban hành, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thông báo về việc tổ chức lớp đào tạo Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Phòng, Chống bạo lực gia đình và Bảo vệ quyền trẻ em” như sau:

  1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cán bộ, Công chức, Viên chức trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể xã hội và các cá nhân khác có nhu cầu.

  1. THỜI GIAN, KINH PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO
  2. Thời gian: 03 tuần (vào các ngày thứ 7 và Chủ nhật) hoặc 06 ngày (vào các ngày hành chính).
  3. Kinh phí thực hiện: tùy theo số lượng Học viên tham gia, Cụ thể như sau:

Mức 1, từ 50 – dưới 100 học viên:  2.500.000 đ/học viên (trong đó, Học phí là 2.200.000 đồng, Lệ phí là 300.000 đồng (Lệ phí gồm tiền tài liệu, lệ phí cấp Chứng Chỉ));

Mức 2, từ 100 – dưới 150 học viên: 2.000.000 đ/học viên; (Học phí: 1.700.000  đồng, Lệ phí:300.000 đồng;

Mức 3, từ 150 – 200 học viên: 1.500.000 đ/học viên (Học phí: 1.200.000  đồng, Lệ phí: 300.000 đồng);

  1. Địa điểm: Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế hoặc tại các cơ sở liên kết theo sự thống nhất giữa đơn vị đào tạo và cơ quan quản lý.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chuyên đề 1: Chính sách, pháp luật, nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam;

Chuyên đề 2: Thực trạng bạo lực gia đình và giải pháp phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam;

Chuyên đề 3: Một số nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình và Luật Trẻ em.

Chuyên đề 4: Bảo vệ quyền trẻ em trong pháp luật Việt Nam.

  1. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC

– Học viên được học các chuyên gia là Giảng viên, Luật sư, Luật gia, là những Giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn; có thâm niên công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật.

– Học viên được Giảng viên tư vấn miễn phí về những vấn đề liên quan đến nội dung chuyên đề học sau khi học xong khóa học.

– Học viên được cấp Chứng chỉ “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Phòng, Chống bạo lực gia đình và Bảo vệ quyền trẻ em” do Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế cấp.

  1. LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Các đơn vị liên hệ tại: Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn

Địa chỉ: Nhà Thực hành Luật, Tầng 1 Trường Đại học Luật, Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, TP Huế.

– Điện thoại liên hệ tư vấn trực tiếp: 0913.421.866 (Cô Hải Ngọc) hoặc qua email:  lethihaingocluat@gmail.com.

Trung tâm vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật, Đại học Huế mong muốn nhận được sự hợp tác của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả các Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân đang công tác tại đơn vị được tham dự khoá bồi dưỡng theo quy định.

 

          GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 T.S. Lê Thị Hải Ngọc