LỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO “ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT” CHO SINH VIÊN K37 THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍ KẾT GIỮA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ VỚI CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN

LỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO “ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT” CHO SINH VIÊN K37 THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍ KẾT GIỮA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ VỚI CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN

 

Sau 02 tháng mở Khóa  Đào tạo “Kiến thức pháp luật chuyên sâu và kỹ năng hành nghề Luật” (Khóa Tập sự viên) (từ ngày 3/5 đến ngày 3/7/2017),  ngày 4/7/2017, Trung tâm  Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế  đã phối hợp cùng Công ty Luật hợp danh FDVN chi nhánh Huế tổ chức buổi tổng kết Khoá Đào tạo Tập sự viên tại Công ty Luật hợp danh FDVN.

Tham dự buổi tổng kết, về phía Trung tâm TVPL&ĐTNH có Bà Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc Trung tâm; về phái Công ty Luật hợp danh FDVN có ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc điều hành chi nhánh Huế, cùng các Cán bộ Trung Tâm, các chuyên gia Luật của Công ty Luật và gần 30 Sinh viên K37  (đã được phỏng vấn tuyển chọn) đã hoàn thành tốt Khoá Đào tạo Tập sự viên.

 

IMG_6039

Bà Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc Trung Tâm, thay mặt Nhà Trường và Trung Tâm phát biều tổng kết, đánh giá Khóa Đào tạo Tập Sự viên, Chúc mừng thành công của Khóa học và nhân Lẵng Hoa tri ân của các em Sinh viêm

 

IMG_6041

Bà Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc Trung Tâm, thay mặt Nhà Trường và Trung Tâm phát biều tổng kết, đánh giá Khóa Đào tạo Tập Sự viên, Chúc mừng thành công của Khóa học và nhân Lẵng Hoa tri ân của các em Sinh viêm

 

IMG_6043

 

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc điều hành công ty Luật hợp danh FDVN, Chi nhánh Huế đã phát biểu tổng kết Khoá đào tạo, chỉ ra những ưu điểm và những định hướng tiếp theo cho các Khóa học

 

IMG_6046

Bà Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc Trung Tâm trao Giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo Tập sự viên cho các em Sinh viên K37

 

IMG_6053

 

Ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc điều hành công ty Luật hợp danh FDVN, Chi nhánh Huế trao Giấy Chứng nhận đã hoàn thành khoá đào tạo Tập sự viên cho các em Sinh viên K37

 

Buổi tổng kết đã kết thúc trong không khí vui vẻ, phấn khởi của các em Sinh viên tham dự Khóa đào tạo. Đây là bước khởi đầu thuận lợi,hỗ trợ thêm kiến thức thực tiễn và kỹ năng cho các bạn Sinh viên mới ra trường.