Thông báo về việc làm thủ tục nhập học Lớp luật sư Khóa 16 tại Trường Đại học Luật

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT

TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH

Số: 01/TB-TTTVPL&ĐTNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

( V/v mở lớp đào tạo nghiệp vụ luật sư )

          Kính gửi:

                                – Các học viên đăng ký học Lớp Luật sư tại Trường Đại học Luật

     – Quý cá nhân, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp

Căn cứ Công văn số 1036/HVTP ngày 24 tháng 12 năm 2015 về việc mở lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh Thừa Thiên Huế và thông báo số1137 ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Học viên tư pháp liên quan đến điều kiện xét học lớp luật sư năm 2016 tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế,Trung tâm thông báo đến quý học viên đã đăng ký xét hồ sơ các nội dung cụ thể:

  1. Về điều kiện mở lớp

Lớp học chỉ được khai giảng khi Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thu đủ học phí đợt 1 của 50 học viên trở lên (theo yêu cầu số lượng này được duy trì trong quá trình học. Nếu dưới 50 Học viên sẽ theo quy định được nêu rõ trong thông báo số 1137/TBHVTP).

  1. Về học phí và chi phí địa phương

– Học phí toàn khóa: 13.965.000đồng (Mười ba triệu chín trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) được thu làm 2 đợt.Đợt 1: 6.982.500 đồng(Nộp sau khi thông báo mở lớp); Đợt 2: số tiền còn lại, thời gian nộp vào tháng học thứ 5 của khoá học.

– Kinh phí mở lớp tạiđịa phương:11.158.000 đồng (Mười một triệu một trăm năm mươi tám ngàn đồng). Khoản thu này được Học viện tư pháp quy định gồm chi phí tiền vé máy bay, tiền thuê phòng ngủ, phụ cấp công tác phí cho cán bộ giảng dạy và cán bộ công tác, chi phí cơ sở vật chất và tiền tổ chức lớp học).

– Để tạo điều kiện cho các học viên, về chi phí địa phương,Trung tâm sẽ thu làm 3 đợt: Đợt 1: 3.700.000 đồng (Ba triệu bảy trăm ngàn đồng),Trung tâm sẽ thu ngay khi có thông báo mở lớp.Số tiền còn lại sẽ thu vào tháng học thứ 4 (đợt 2) và tháng học thứ 7 (đợt 3) của khóa học.

– Học viên đến nộp học phí trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm, Nhà Thực hành Luật, Tầng 1, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế vào các ngày hành chính trong tuần. Thời gian kết thúc đến ngày 29 tháng 1 năm 2016.Hoặc học viên có thể nộp qua số tài khoản sau:

+ Nguyễn Thị Vân Anh

+ Số tài khoản: 711A46528226 tại Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Huế

  1. Thời gian học

– Sau khi hoàn tất thủ tục tài chính, lớp học sẽ được khai giảng và học vào Quý 1 năm 2016.

– Đây là thông báo quan trọng tác động đến quyền lợi của quý học viên. Trung tâm thông báo đến Anh/Chị để nắm tình hình và nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong thời gian yêu cầu để công tác mở lớp đúng thời gian, đảm bảo hiệu quả đối với khóa học nghề Luật sư được mở tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

  1. Thông tin liên hệ

– Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật – Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, Phường An Tây, Thành phố Huế.

– Điện thoại: 0913.421.866:  Bà Lê Thị Hải Ngọc, Giám đốc Trung tâm; 0932499985: Ông Trần Viết Long, Phó Giám đốc Trung tâm; 0988208189: Ông Nguyễn Thế Anh, Chuyên viên phụ trách tuyển sinh- Học viện Tư pháp.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                    GIÁM ĐỐC

– Như trên                                                                                                                                          (Đã ký)

– Đăng Web TT

– Lưu VT TT                                                                                                                          ThS. Lê Thị Hải Ngọc