Danh sách thí sinh dự tuyển xét học lớp Nghiệp vụ luật sư Khóa 16 tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2015

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 16 HUẾ

 

Số TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại hình
1 ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG 28/04/1969 THÁI NGUYÊN CHÍNH QUY
2 LÊ VĂN TRUNG 02/09/1966 BÌNH ĐỊNH TỪ XA
3 NGUYỄN VIẾT TUẤN 24/08/1960 HÀ TĨNH VLVH
4 NGUYỄN TRUNG TÍN 01/08/1970 BÌNH ĐỊNH BẰNG 2
5 TRẦN MINH LOAN 03/02/1968 TT HUẾ BẰNG 2
6 HỒ QUỐC VĂN 10/08/1968 QUẢNG BÌNH VLVH
7 LÊ CHÍ PHÚC 04/03/1980 QUẢNG TRỊ CHÍNH QUY
8 NGUYỄN SƠN HÀ 26/11/1986 QUẢNG BÌNH CHÍNH QUY
9 VŨ THỊ HƯƠNG 10/08/1985 THÁI BÌNH CHÍNH QUY
10 NGUYỄN VŨ ANH THƯ 18/01/1993 TT HUẾ CHÍNH QUY
11 PHẠM THANH HẢI 25/04/1981 TT HUẾ CHÍNH QUY
12 LÊ HỒNG SƠN 10/10/1993 TT HUẾ CHÍNH QUY
13 HỒ VĂN DƯƠNG 13/7/1962 QUẢNG TRỊ CHÍNH QUY
14 TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG 25/11/1992 HÀ TĨNH CHÍNH QUY
15 CÁI TRẦN QUỐC BẢO 01/09/1981 TT HUẾ VLVH
16 ĐINH HỒNG QUÂN 04/09/1983 THÁI NGUYÊN CHÍNH QUY
17 NGUYỄN THỊ LOAN 02/02/1989 QUẢNG BÌNH CHÍNH QUY
18 LÊ QUANG VŨ 29/05/1979 TT HUẾ CHÍNH QUY
19 NGUYỄN THỊ KIỀU 20/02/1985 QUẢNG BÌNH CHÍNH QUY
20 PHAN QUỐC ANH 10/10/1988 GIA LAI CHÍNH QUY
21 TRẦN ĐẠI NGHĨA 15/06/1991 QUẢNG TRỊ CHÍNH QUY
22 TRẦN THỊ LY LY 12/01/1993 MATXCOVA,
LB NGA
CHÍNH QUY
23 NGUYỄN ĐĂNG THƠ 28/09/1989 QUẢNG TRỊ CHÍNH QUY
24 PHAN THỊ NGÂN 20/04/1992 TT HUẾ CHÍNH QUY
25 HỒ VĂN QUỐC 10/11/1982 BÌNH ĐỊNH
26 HÀ THÚC BÌNH 10/01/1971 TT HUẾ CHÍNH QUY
27 VĂN LƯƠNG BÌNH 21/10/1983 TT HUẾ TỪ XA
28 DƯƠNG THẠNH 01/01/1985 TT HUẾ CHÍNH QUY
29 DĐÀO XUÂN NHÂN 06/08/1993 TT HUẾ CHÍNH QUY
30 PHAN THỊ MỸ ĐẠT 20/06/1992 TT HUẾ CHÍNH QUY
31 PHAN THỊ THANH TÂM 15/07/1970 QUẢNG BÌNH VLVH
32 LƯƠNG THẾ BẢN 10/08/1987 HÀ TĨNH BẰNG 2
33 PHAN THỊ LAN ANH 22/08/1983 NGHỆ AN CHÍNH QUY
34 NGUYỄN THÁI THÀNH 16/10/1967 QUẢNG BÌNH VLVH
35 NGUYỄN VĂN ÂN 22/03/1966 QUẢNG TRỊ VLVH
36 TRẦN VIẾT TUỆ 01/11/1973 TT HUẾ MỞ RỘNG
37 NGUYỄN THỊ HẠNH 20/05/1991 THANH HÓA CHÍNH QUY
38 NGUYỄN THANH TÙNG 09/01/1990 BÌNH ĐỊNH VLVH
39 TRẦN CAO THÀNH 10/02/1991 ĐĂKLĂK CHÍNH QUY
40 PHAN THỊ HỒNG 03/05/1988 HÀ TĨNH CHÍNH QUY
41 TRỊNH TRUNG HIẾU 28/12/1990 GIA LAI CHÍNH QUY
42 HOÀNG THỊ DIỆU TIÊN 24/03/1992 QUẢNG TRỊ CHÍNH QUY
43 PHAN ĐÌNH MINH 14/10/1992 TT HUẾ CHÍNH QUY
44 NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN 09/08/1987 NGHỆ AN CHÍNH QUY
45 NGUYỄN NGỌC HUY 6/9/1991 TT HUẾ CHÍNH QUY
46 TRẦN THỊ DIỆU HƯƠNG 20/03/1988 QUẢNG BÌNH CHÍNH QUY
47 NGUYỄN THỊ HÀ CHÍNH QUY