Lịch học lớp kỹ năng tư vấn pháp luật k36

LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN LUẬT K36 HỆ CHÍNH QUY

K36 KINH TẾ (4 LỚP): Học từ 04/10/2015 đến 20/10/2015
K36 LUẬT HỌC (6 LỚP): Học từ 23/10/2015 đến 15/11/2015

Lưu ý: lịch học không theo thứ tự thời gian nên Giảng viên và sinh viên cần đọc toàn bộ lịch học.
Các lớp được chia theo lớp truyền thống, tức 10 lớp cũ của K36

Lịch này là bản cập nhật mới nhất, thay thế cho các lịch học trước đó

LỊCH HỌC K36 KINH TẾ (4 LỚP)

KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

STT

CHUYÊN ĐỀ

GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN

PHÒNG

LỚP

1

Kỹ năng tư vấn pháp luật

ThS.GVC Lê Thị Hải Ngọc

GĐ Trung tâm Tư vấn Pháp luật & Đào tạo ngắn hạn

08h30 – 11h15, 04/10/2015

Hội trường B

K36A KT

08h30 – 11h15, 04/10/2015

Hội trường B

K36B KT

TS. Nguyễn Duy Phương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

17h30 – 20h15

04/10/2015

Hội trường B

K36C KT

17h30 – 20h15

04/10/2015

Hội trường B

K36D KT

2

Kỹ năng hòa giải các tranh chấp Dân sự – Hôn nhân gia đình

Thẩm phán Lê Hà Minh Hải

Tòa án nhân dân Tp Huế

17h30 – 20h15, 05/10/2015

D1.2

K36A KT

17h30 – 20h15, 06/10/2015

D1.2

K36A KT

17h30 – 20h15, 07/10/2015

D1.2

K36C KT

17h30 – 20h15, 08/10/2015

D1.2

K36C KT

Th.S. Trương Cao Sơn

Phó Chánh án TAND huyện Quảng Điền

17h30 – 20h15, 05/10/2015

D1.3

K36B KT

17h30 – 20h15, 06/10/2015

D1.3

K36B KT

Võ Thị Xuân Hương

Giám Đốc Trung Tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 07/10/2015

D1.3

K36D KT

17h30 – 20h15, 08/10/2015

D1.3

K36D KT

3

Kỹ năng tư vấn về Hợp đồng và phòng chống rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

ThS. Luật Sư Nguyễn Văn Phước

Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 12/10/2015

D1.2

K36A KT

17h30 – 20h15, 13/10/2015

D1.2

K36A KT

17h30 – 20h15, 14/10/2015

D1.2

K36C KT

17h30 – 20h15, 15/10/2015

D1.2

K36C KT

ThS. Luật Sư Lê Hùng Nhân

Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 12/10/2015

D1.3

K36B KT

17h30 – 20h15, 13/10/2015

D1.3

K36B KT

17h30 – 20h15, 14/10/2015

D1.3

K36D KT

17h30 – 20h15, 15/10/2015

D1.3

K36D KT

4

Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

TS. Lê Thị Phúc,

Giảng viên Khoa Luật Kinh tế,

Trường Đại học Luật – Đại học Huế

17h30 – 20h15, 12/10/2015

D1.4

K36C KT

17h30 – 20h15, 13/10/2015

D1.4

K36C KT

17h30 – 20h15, 14/10/2015

D1.4

K36A KT

17h30 – 20h15, 15/10/2015

D1.4

K36A KT

Th.S. Hoàng Ngọc Thanh

Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hóa

17h30 – 20h15, 12/10/2015

Số 1

K36D KT

17h30 – 20h15, 13/10/2015

Số 1

K36D KT

17h30 – 20h15, 14/10/2015

Số 1

K36B KT

17h30 – 20h15, 15/10/2015

Số 1

K36B KT

5

Kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn trong tuyển dụng

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Văn Hiến

16h30 – 20h30, 10/10/2015

Hội trường B

K36A KT

16h30 – 20h30, 11/10/2015

Hội trường B

K36A KT

16h30 – 20h30, 10/10/2015

Hội trường B

K36C KT

16h30 – 20h30, 11/10/2015

Hội trường B

K36C KT

16h30 – 20h30, 10/10/2015

Hội trường B

K36B KT

16h30 – 20h30, 11/10/2015

Hội trường B

K36B KT

16h30 – 20h30, 10/10/2015

Hội trường B

K36D KT

16h30 – 20h30, 11/10/2015

Hội trường B

K36D KT

6

Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo

TS. Nguyễn Duy Phương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

17h30 – 20h15, 16/10/2015

D1.2

K36A KT

17h30 – 20h15, 17/10/2015

D1.2

K36A KT

17h30 – 20h15, 19/10/2015

D1.2

K36C KT

17h30 – 20h15, 20/10/2015

D1.2

K36C KT

Ông Hồ Viết Tư

Phó Giám Đốc – Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 16/10/2015

D1.3

K36B KT

17h30 – 20h15, 17/10/2015

D1.3

K36B KT

17h30 – 20h15, 19/10/2015

D1.3

K36D KT

17h30 – 20h15, 20/10/2015

D1.3

K36D KT

LỊCH HỌC K36 LUẬT HỌC (6 LỚP)

KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1

Kỹ năng tư vấn pháp luật

TS. Nguyễn Duy Phương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

17h30 – 20h15, 23/10/2015

D1.2

K36A

17h30 – 20h15, 24/10/2015

D1.2

K36B

17h30 – 20h15, 26/10/2015

D1.2

K36C

ThS.GVC Lê Thị Hải Ngọc

GĐ Trung tâm Tư vấn Pháp luật & Đào tạo ngắn hạn

17h30 – 20h15, 23/10/2015

D1.3

K36D

17h30 – 20h15, 24/10/2015

D1.3

K36E

17h30 – 20h15, 26/10/2015

D1.3

K36G

2

Kỹ năng hòa giải các tranh chấp Dân sự – Hôn nhân gia đình

Th.S. Trương Cao Sơn

Phó Chánh án TAND huyện Quảng Điền

17h30 – 20h15, 27/10/2015

D1.2

K36A

17h30 – 20h15, 28/10/2015

D1.2

K36A

17h30 – 20h15, 29/10/2015

D1.2

K36B

17h30 – 20h15, 30/10/2015

D1.2

K36B

Thẩm phán Lê Hà Minh Hải

Tòa án nhân dân tp Huế

17h30 – 20h15, 27/10/2015

D1.3

K36C

17h30 – 20h15, 28/10/2015

D1.3

K36C

17h30 – 20h15, 29/10/2015

D1.3

K36D

17h30 – 20h15, 30/10/2015

D1.3

K36D

Võ Thị Xuân Hương

Giám Đốc Trung Tâm trợ giúp pháp lý Tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 27/10/2015

D1.4

K36E

17h30 – 20h15, 28/10/2015

D1.4

K36E

17h30 – 20h15, 29/10/2015

D1.4

K36G

17h30 – 20h15, 30/10/2015

D1.4

K36G

3

Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực quản lý đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai

TS. Lê Thị Phúc,

Giảng viên Khoa Luật Kinh tế,

Trường Đại học Luật – Đại học Huế

07h30 – 11h15, 01/11/2015

Hội trường B

K36A

13h30 – 17h15, 01/11/2015

Hội trường B

K36A

07h30 – 11h15, 01/11/2015

Hội trường B

K36C

13h30 – 17h15, 01/11/2015

Hội trường B

K36C

07h30 – 11h15, 01/11/2015

Hội trường B

K36E

13h30 – 17h15, 01/11/2015

Hội trường B

K36E

Th.S. Hoàng Ngọc Thanh

Giám Đốc Trung Tâm Tư vấn pháp luật Thuận Hóa

07h30 – 11h15, 08/11/2015

Hội trường B

K36B

13h30 – 17h15, 08/11/2015

Hội trường B

K36B

07h30 – 11h15, 08/11/2015

Hội trường B

K36D

13h30 – 17h15, 08/11/2015

Hội trường B

K36D

07h30 – 11h15, 08/11/2015

Hội trường B

K36G

13h30 – 17h15, 08/11/2015

Hội trường B

K36G

4

Kỹ năng tư vấn về Hợp đồng và phòng chống rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh thương mại

ThS. Luật Sư Nguyễn Văn Phước

Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 31/10/2015

D1.2

K36B

17h30 – 20h15, 02/11/2015

D1.2

K36B

17h30 – 20h15, 03/11/2015

D1.2

K36A

17h30 – 20h15, 04/11/2015

D1.2

K36A

Th.S. Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh

Giám đốc Công ty Luật Ngọc Hạnh và Cộng sự

17h30 – 20h15, 31/10/2015

D1.3

K36D

17h30 – 20h15, 02/11/2015

D1.3

K36D

17h30 – 20h15, 03/11/2015

D1.3

K36C

17h30 – 20h15, 04/11/2015

D1.3

K36C

ThS. Luật Sư Lê Hùng Nhân

Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 31/10/2015

D1.4

K36G

17h30 – 20h15, 02/11/2015

D1.4

K36G

17h30 – 20h15, 03/11/2015

D1.4

K36E

17h30 – 20h15, 04/11/2015

D1.4

K36E

5

Kỹ năng giao tiếp và phỏng vấn trong tuyển dụng

PGS.TS. Lê Thanh Sơn

Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Văn Hiến

07h30 – 11h15, 14/11/2015

Hội trường B

K36A

13h30 – 17h15, 14/11/2015

Hội trường B

K36A

07h30 – 11h15, 14/11/2015

Hội trường B

K36B

13h30 – 17h15, 14/11/2015

Hội trường B

K36B

07h30 – 11h15, 15/11/2015

Hội trường B

K36C

13h30 – 17h15, 15/11/2015

Hội trường B

K36C

07h30 – 11h15, 15/11/2015

Hội trường B

K36D

13h30 – 17h15, 15/11/2015

Hội trường B

K36D

Th.S. Nguyễn Trọng Thanh,

Phòng Tổ chức nhân sự, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Bộ xây dựng

07h30 – 11h15, 25/10/2015

Hội trường B

K36E

13h30 – 17h15, 25/10/2015

Hội trường B

K36E

07h30 – 11h15, 25/10/2015

Hội trường B

K36G

13h30 – 17h15, 25/10/2015

Hội trường B

K36G

6

Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo

TS. Nguyễn Duy Phương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật

17h30 – 20h15, 05/11/2015

D1.2

K36A

17h30 – 20h15, 06/11/2015

D1.2

K36A

17h30 – 20h15, 07/11/2015

D1.2

K36C

17h30 – 20h15, 09/11/2015

D1.2

K36C

17h30 – 20h15, 10/11/2015

D1.2

K36E

17h30 – 20h15, 11/11/2015

D1.2

K36E

Ông Hồ Viết Tư

Phó Giám Đốc – Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế

17h30 – 20h15, 05/11/2015

D1.3

K36B

17h30 – 20h15, 06/11/2015

D1.3

K36B

17h30 – 20h15, 07/11/2015

D1.3

K36D

17h30 – 20h15, 09/11/2015

D1.3

K36D

17h30 – 20h15, 10/11/2015

D1.3

K36G

17h30 – 20h15, 11/11/2015

D1.3

K36G