TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN PHỐI HỢP VỚI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐĂK SONG MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

107009933_1586798878151514_245350245899615198_nThực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 Trường Đại học Luật, Đại học Huế giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông mở lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Đăk Song.

107738948_1586798901484845_517782335789890646_n

Chương trình bồi dưỡng các nội dung chủ yếu pháp luật đất đai. Ngoài những tiết học lý thuyết, chương trình bồi dưỡng tập trung vào các giờ thực hành thảo luận giữ các học viên trong lớp.

Với mục tiêu giúp học viên nắm bắt được kiến thức mới của pháp luật đất đai, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã mời báo cáo viên là các chuyên gia, Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp đất đai. Khóa bồi dưỡng trang bị cho học viên những kiến thức như: Các quy định về đất đai và thực tiễn quản lý đất đai tại Việt Nam; Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai: Xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai …

Học viên tham gia khóa bồi dưỡng được chia sẻ kinh nghiệm cũng như giải đáp các thắc mắc trong quá trình thực thiễn giải quyết công việc tại địa phương.

107804861_1586798988151503_8923307418506280158_n

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.