TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tối ngày 03/12/2020 Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn phối hợp với Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày Pháp luật việt Nam năm 2020 cho khoảng 300 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế. Chương trình tập Xem thêm


TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN PHỐI HỢP VỚI PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN ĐĂK SONG MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020 Trường Đại học Luật, Đại học Huế giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông mở lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về Xem thêm


TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT phối hợp tham gia với SỞ TƯ PHÁP và các cơ quan, tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế “TƯ VẤN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP”

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, phòng chống rủi ro về mặt pháp lý, sáng ngày 29/8/2014 Tại Hội Trường Thành Ủy, số 24 Trần Cao Vân, Thành phố Huế, Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật đã cùng Xem thêm


Trung tâm Tư vấn & Thực hành pháp luật tuyên truyền “Ngày pháp luật Việt Nam” cho sinh viên Đại học Sư phạm Huế

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật cho sinh viên và tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân,  tối ngày 07 tháng 11 năm 2013, Trung Xem thêm