TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN PHỐI HỢP TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2020 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Tối ngày 03/12/2020 Trung tâm tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn phối hợp với Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức chương trình Hưởng ứng ngày Pháp luật việt Nam năm 2020 cho khoảng 300 sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế.

Chương trình tập trung chủ yếu với 2 nội dung chính là Pháp luật về hợp đồng lao động và Pháp luật về tuyển dụng viên chức do ThS. Mai Đăng Lưu, giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế báo cáo.

131989093_1196937344080300_538107368529048025_n

ThS. Mai Đăng Lưu, giảng viên Trường Đại học Luật báo cáo tại chương trình

Đối với nội dung Pháp luật về hợp đồng lao động sinh viên đã được tìm hiểu về các loại hợp đồng lao động, nội dung và hình thức của hợp đồng lao động; Quyền và nghĩa vụ của người lao động; Một số vấn đề lưu ý đối với sinh viên khi giao kết hợp đồng lao động.

Đối với nội dung Pháp luật về tuyển dụng viên chức ThS. Mai Đăng Lưu đã chia sẻ về điều kiện đăng ký tuyển dụng; Nội dung, hình thức, quy trình tuyển dụng viên chức.

132652248_415363439613736_6646017581141552908_n

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm chú ý theo dõi nội dung báo cáo

Chương trình đã giúp sinh viên Trường Đại học Sư phạm hiểu rõ về các nội dung của Pháp luật lao động cũng như các quy định về tuyển dụng viên chức trước khi các rời ghế nhà trường để bước vào thị trường lao động.132271306_1314184238956731_1792098780635367642_n

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm tặng hoa cảm ơn ThS. Mai Đăng Lưu