BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THƯỜNG XUYÊN CHO GIÁO VIÊN THPT NĂM 2020

128836690_223135765862691_4074493371904967508_o
Đại biểu tham dự Lễ khai giảng khóa bồi dưỡng
Tháng 12 năm 2020, Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật, Đại học Huế mở Khóa bồi dưỡng kiến thức thường xuyên cho giáo viên THPT. Tham gia khóa học có khoảng 100 giáo viên THPT được cập nhật và bồi dưỡng các kiến thức và kỹ năng mới phục vụ cho công việc tại đơn vị.
128869507_223135979196003_6875562186215306333_o
Khóa bồi dưỡng diễn ra nghiêm túc và thành công tốt đẹp. Học viên tham gia Khóa bồi dưỡng được cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình.
128543354_223136329195968_3981120600632753921_o
 Học viên tham gia khóa học được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình