V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chủ tịch xã với pháp luật” do Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi  “Chủ tịch xã với pháp luật” do Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức  Kính gửi: Các Tư vấn viên và Cộng tác viên của Trung tâm tư vấn và Thực hành pháp Luật Giáo viên và sinh viên Khoa Luật Theo kế hoạch về Xem thêm


Thông báo: mở lớp đào tạo Luật sư của Bộ Tư pháp tại tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO  V/v mở lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Bộ Tư pháp tại tỉnh Nghệ An   Kính gửi:  Cán bộ, giảng viên Khoa Luật  Học viên và sinh viên Khoa Luật  Các cá nhân quan tâm đến lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư. Học viện Tư pháp liên kết với Đoàn Xem thêm