THÔNG BÁO: Khóa “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” cho công chức Tư pháp, cán bộ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH  Số: 23 /TB-TT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khóa “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” cho công chức Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 21 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội Xem thêm


THÔNG BÁO: Khóa Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18 /TB-TT            Thừa Thiên Huế, ngày 20tháng 7 năm 2017     THÔNG BÁO Khóa Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên dạy Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ xã, phường”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số:19 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7  năm 2017     THÔNG BÁO Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và Bảo vệ quyền trẻ em”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 16 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật Xem thêm


Thông báo về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Đào tạo miễn phí “Pháp luật thực tiễn chuyên sâu và tập sự việc tại Công ty Luật hợp danh FDVN”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH   Số: 05 /TB – TTTV       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017 THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia lớp Xem thêmVề việc gia hạn nộp học phí và chi phí địa phương lớp nghiệp vụ Luật sư của Học viên tư pháp tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH Số: …/TB-TT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02  năm 2016    THÔNG BÁO Về việc gia hạn nộp học phí và chi phí địa phương lớp nghiệp vụ Xem thêmThông báo về việc nhận chứng chỉ kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý của lớp văn bằng 2 Viện Kiểm Sát

Theo kế hoạch, các sinh viên lớp văn bằng 2 Viện kiểm sát sẽ nhận chứng chỉ Kỹ năng Tư vấn và Tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý cùng lúc với thời điểm nhận bằng tốt nghiệp. Vậy Trung tâm Tư vân pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường Đại học Luật – Xem thêm