Danh sách các Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật được Sở Tư Pháp tỉnh T-T-Huế cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Danh sách các Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật được Sở Tư Pháp tỉnh T-T-Huế cấp thẻ tư vấn viên pháp luật:  Gồm 09 Tư vấn viên có tên theo danh sách sau:

STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Đoàn Đức Lương Tiến sĩ Luật Khoa trưởng Khoa Luật, Đại học Huế
2 Nguyễn Duy Phương Tiến sĩ Luật Giám đốc trung tâm
3 Lê Thị Hải Ngọc Thạc sĩ Luật Phó giám đốc trung tâm
4 Nguyễn Văn Kiệm Cử nhân Luật Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức
5 Đào Mộng Điệp Thạc sĩ Luật Giảng viên Khoa Luật
6 Lê Thị Thảo Thạc sĩ Luật Giảng viên Khoa Luật
7 Nguyễn Thị Hồng Trinh Thạc sĩ Luật Giảng viên Khoa Luật
8 Đoàn Đức Hiếu Cử nhân Luật Chuyên viên Phòng TC – HC
9 Ngô Thị Khuê Cử nhân Luật Cán bộ phòng HC

4. Hoạt động của Trung tâm từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2010

* Tư vấn pháp luật
Tư vấn 18 vụ.  (Có 04 vụ thu phí và 14 vụ tư vấn miễn phí).
Trong đó:

  • 04 vụ Hôn nhân gia đình  (Ly hôn, phân chia tài sản chung Vợ, Chồng)
  • 08 vụ kinh tế (Tư vấn hoạt động thương mại, Thủ tục thành lập doanh nghiệp, Huy động vốn kinh doanh, Phát hành cổ phiếu, Phá sản doanh nghiệp).
  • 02 vụ xử phạt vi phạm hành chính.
  • 02 vụ đất đai (Giải tỏa đền bù  đất ở)

Làm thẻ cho các Tư vấn viên pháp luật

Trung tâm đã tiến hành các thủ tục làm thẻ Tư vấn viên pháp luật  (Đợt 1) cho các Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật có đủ hồ sơ theo quy định.
Có 9 Tư vấn viên pháp luật đã được Sở Tư pháp công nhận và cấp thẻ. Đây là những Tư vấn viên đầu tiên được Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế làm thủ tục cấp thẻ theo quy định mới nhất.
Kế hoạch sắp tới, Trung tâm sẽ phối hợp với Khoa Luật  tổ chức Lễ phát thẻ Tư vấn viên pháp luật tại Khoa Luật.

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật:  Làm Công văn liên hệ với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở (Sở giáo dục, Sở Tư pháp, Sở Lao động thương binh và xã hội) phối hợp hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế