Thông báo: Kết quả làm việc của Trung Tâm tư vấn và Thực hành pháp luật với Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Ban chức năng Khoa Luật

ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA LUẬT
Số: 07 /TB-TTTV và THPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v Kết quả làm việc của Trung Tâm tư vấn và Thực hành pháp luật với Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Ban chức năng Khoa Luật)

 

Theo kế hoạch triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm, ngày 9 tháng 10 năm 2012 Trung tâm đã đề xuất làm việc với Khoa Luật. Thành phần gồm có: Ban chủ nhiệm Trung tâm, Ban chủ nhiệm Khoa Luật, Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Đào tạo, Phòng Tài vụ Khoa Luật.

Tại buổi làm việc, Ban Giám đốc Trung tâm đã báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua: những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng hoạt động trong thời gian tới nhằm đảm bảo hoạt động của Trung Tâm có hiệu quả hơn.

Các đồng chí trong Ban chủ nhiêm Khoa và các Phòng, Ban chức năng cùng Ban Giám Đốc đã trao đổi, đóng góp ý kiến và đề xuất một số nội dung thiết thực về phương hướng hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới. Trên cơ sở của buổi làm việc, đã thống nhất trao đổi một số nội dung bao gồm:

  • Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho Trung Tâm: Trước mắt, bố trí văn phòng Trung Tâm làm việc trước cổng của Khoa. Đây là vị trí thuận lợi cho công việc tư vấn và hỗ trợ một số trang thiết bị cần thiết cho chố làm việc mới của Trung Tâm;
  • Về nhân sự:  Có sự cơ cấu về nhân sự để đảm bảo hoạt động của Trung Tâm.
  • Về duy trì hoạt động trực điều hành thường xuyên tại Trung Tâm của các Tư vấn viên và tham gia trực của giảng viên tập sự.
  • Xác định rõ Trung Tâm là một đơn vị trực thuộc của Khoa Luật. Do vậy, để Trung Tâm hoạt động thật sự có hiệu quả, cần có sự quan tâm của Ban Chủ nhiệm Khoa Luật, sự  tham gia đóng góp của các cán bộ, giảng viên vào hoạt động của Trung Tâm (Tham gia tư vấn, cộng tác viên, đóng góp ý kiến cho Trung Tâm…). Ban Giám đốc Trung Tâm phải có phương hướng hoạt động cụ thể, rõ ràng trong thời gian tới; Trung Tâm phải thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo tài chính theo quy định.
  • Xác định  hoạt động tư vấn của Trung Tâm để thu phí đảm bảo tự thu tự chi trong thời gian hiện nay là vấn đề khó khăn vì tình hình chung hiện nay. Bên cạnh hoạt động tư vấn thường xuyên tại văn phòng, Trung tâm đầu tư thời gian đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tìm kiếm các dự án đầu tư; Tổ chức các hội thảo Khoa học, Tổ chức việc tham gia đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật của Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội đồng nhân dân.
  • Xác định hoạt động của Trung Tâm phải gắn kết với hoạt động của Khoa Luật  trong các hoạt động thực hành pháp luật:  với văn phòng CLE; hoạt động của Câu lạc bộ Luật gia …
  • Trung Tâm có kế hoạch cụ thể để Khoa làm việc với Đại học Huế, Ban Thanh tra pháp chế  Huế để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, viên chức, sinh viên trong Đại học Huế.
  • Trung Tâm phối hợp với Trung Tâm Trợ giúp pháp lý  của Sở tư pháp để trợ giúp pháp lý cho nhân dân thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật hàng năm của Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Buổi làm việc diễn ra hết sức thẳng thắn với các trao đổi, thảo luận của Ban chủ nhiệm, Ban giám đốc và các Phòng  chức năng mục đích thúc đẩy hiệu quả hoạt động của Trung Tâm trong thời gian tới.

Trân trọng thông báo.

KT. Giám Đốc
Phó Giám Đốc

Đã ký

Ths. Lê Thị Hải Ngọc