LỄ BẾ GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT” TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 04/11/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thực hiện) phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức pháp Luật” trong lĩnh vực Lao động cho cán bộ, Xem thêm


LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Ngày 04/10/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thực hiện) phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng tổ chức LỄ KHAI GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG” Xem thêm


LỄ BẾ GIẢNG LỚP “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TƯ PHÁP – HỘ TỊCH”

Ngày 13/9/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thực hiện) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Bế giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về Tư pháp Xem thêm


LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

Ngày 09/9/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thực hiện) phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về Tư pháp Xem thêm


LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG NĂM 2019 TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Sáng ngày 24/8/2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (do Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn làm đầu mối) đã phối hợp với Học viên Tư pháp Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Đào tạo nghề Công chứng năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Tham Xem thêm


LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN CỐT CÁN LÀM CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM VÀ GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN NĂM 2019, TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ.

Toàn cảnh buổi Lễ Khai giảng Sáng ngày 2/8/2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (giao cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thực hiện) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, tổ chức Xem thêmLễ bế giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD tỉnh Quảng Trị năm 2017

Ngày 14/8/2017, Trung tâm TVPL&ĐTNH phối hợp cùng Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD tỉnh Quảng Trị. Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm TVPL&ĐTNH có TS. Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc trung Xem thêm