LỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO “ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT” CHO SINH VIÊN K37 THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍ KẾT GIỮA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ VỚI CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN

LỄ TỔNG KẾT KHÓA ĐÀO TẠO “ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG HÀNH NGHỀ LUẬT” CHO SINH VIÊN K37 THEO CHƯƠNG TRÌNH KÍ KẾT GIỮA TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HUẾ VỚI CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN   Sau 02 Xem thêm


Lễ Khai giảng Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân” tỉnh Đaknong

Ngày 01/7/2017, Trung tâm TVPL – ĐTNH, Trường ĐH Luật – Đại học Huế long trọng tổ chức Lễ Khai giảng khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân”. Tham dự buổi lễ về phía Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn Xem thêm


THÔNG BÁO : Về việc thu học phí Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân” tại tỉnh Đăk Nông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH Số: 13/TB – TT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                    Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2017 THÔNG BÁO (Về việc Xem thêmDanh sách trúng tuyển Khóa đào tạo Tập sự viên tại Công ty Luật hợp danh FDVN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KHÓA ĐÀO TẠO TẬP SỰ VIÊN TẠI CÔNG TY LUẬT HỢP DANH FDVN Thời gian bắt đầu Khóa đào tạo: ngày 04/5/2017. Địa điểm: Công ty Luật hợp Xem thêm


Lễ Bế giảng và cấp Chứng chỉ Khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” cho Sinh viên Khóa 37

Ngày 24/4/2017, Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức Lễ Bế giảng Khoá Đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” và cấp Chứng chỉ cho sinh viên K37. Tham dự buổi Lễ về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Luật – Xem thêm


Trường Đại học Luật Đại học Huế tổ chức Báo cáo chuyên đề “Nhận diện thủ tục hành chính” dành cho sinh viên

Ngày 15/4/2017, Trường Đại học Luật Đại học Huế tổ chức Báo cáo chuyên đề “Nhận diện thủ tục hành chính” dành cho sinh viên.   Tham gia buổi Báo cáo chuyên đề có Báo cáo viên Lê Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Khối kinh tế tổng hợp, Cục Xem thêm


Thông báo v/v Tuyển chọn sinh viên tham gia “Khoá đào tạo Tập sự viên” tại Công ty Luật hợp danh FDVN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH Số:  09 /TB-TTTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 4 năm 2017   THÔNG BÁO (Về việc: Tuyển chọn sinh viên tham gia “Khóa đào tạo Tập sự viên” tại Công ty Luật hợp Xem thêm


Thông báo v/v Tổ chức Lễ bế giảng Khoá đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên K37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Số: 08/TB-TT                    Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 4 năm 2017   THÔNG BÁO (Về việc tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo lớp “Kỹ năng tư vấn pháp Xem thêm