Lễ bế giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD tỉnh Đak Nông

Ngày 6/8/2017, Trung tâm TVPL&ĐTNH phối hợp cùng Sở GD&ĐT tỉnh Đak Nông tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD tỉnh Đak Nông. Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm TVPL&ĐTNH có TS. Lê Thị Hải Ngọc – Giám đốc trung tâm; Xem thêm


Lễ Khai giảng Khóa đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân ” tại tỉnh Quảng Trị

LỄ KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO “BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN” TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ Sáng nay, ngày 02/8/2017, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Trường ĐH Luật – Đại học Huế long trọng tổ chức Lễ Khai giảng khóa Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, nhà ở và xây dựng trên địa bàn cơ sở”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 22 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khoá  “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về đất đai, nhà Xem thêm


THÔNG BÁO : Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành thuế”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 17 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO  Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Kỹ năng công tác pháp chế cho đội ngũ làm công tác pháp chế ngành Giáo dục và Đào tạo”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 20 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Kỹ Xem thêm


THÔNG BÁO: Khóa “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” cho công chức Tư pháp, cán bộ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH  Số: 23 /TB-TT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khóa “Bồi dưỡng Kỹ năng hòa giải cơ sở” cho công chức Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 21 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc               Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khoá “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Đại biểu Hội Xem thêm


THÔNG BÁO: Khóa Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL-ĐTNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 18 /TB-TT            Thừa Thiên Huế, ngày 20tháng 7 năm 2017     THÔNG BÁO Khóa Đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật” cho Giáo viên dạy Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ xã, phường”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số:19 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Thừa Thiên Huế, ngày 20  tháng 7  năm 2017     THÔNG BÁO Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp Xem thêm


THÔNG BÁO: Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình và Bảo vệ quyền trẻ em”

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT   TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH  Số: 16 /TB-TT  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Thừa Thiên Huế, ngày 20 tháng 7 năm 2017   THÔNG BÁO Khoá đào tạo “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật Xem thêm