Thông báo làm Tiểu luận cuối khoá lớp đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” K37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH Số: 06 /TB-TVPL     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày 27 tháng 3 năm 2017         THÔNG BÁO (Về việc làm Tiểu luận cuối khóa lớp đào tạo“Kỹ năng tư vấn pháp luật”)   Xem thêm


Thời khoá biểu khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên Khoá 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL&ĐTNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP “KỸ NĂNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT” DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 37 NĂM HỌC 2016-2017   CHUYÊN ĐỀ GIẢNG VIÊN CHỨC VỤ NHÓM THỨ NGÀY PHÒNG Kỹ Xem thêm


Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn pháp luật” dành cho sinh viên khoá 37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TRUNG TÂM TVPL – ĐTNH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/TB-TTTVPL                                                     Xem thêm


Danh sách thí sinh dự tuyển xét học lớp Nghiệp vụ luật sư Khóa 16 tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ KHÓA 16 HUẾ   Số TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Loại hình 1 ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG 28/04/1969 THÁI NGUYÊN CHÍNH QUY 2 LÊ VĂN TRUNG 02/09/1966 BÌNH ĐỊNH TỪ XA 3 NGUYỄN VIẾT TUẤN 24/08/1960 HÀ TĨNH VLVH 4 NGUYỄN TRUNG Xem thêm


Lịch học lớp kỹ năng tư vấn pháp luật k36

LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN LUẬT K36 HỆ CHÍNH QUY K36 KINH TẾ (4 LỚP): Học từ 04/10/2015 đến 20/10/2015 K36 LUẬT HỌC (6 LỚP): Học từ 23/10/2015 đến 15/11/2015 Lưu ý: lịch học không theo thứ tự thời gian nên Giảng viên và sinh viên cần đọc toàn bộ lịch học. Xem thêm


Thông báo Về việc hỗ trợ học phí Khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật cho sinh viên K36

THÔNG BÁO (V/v: “Hỗ trợ học phí  khóa đào tạo Kỹ năng Tư vấn pháp luật cho Sinh viên K36)  Kính gửi:    Ban Giám hiệu Toàn thể Sinh viên Khóa 36. Căn cứ thông báo số 135/TB-ĐHL ngày 23 tháng  9  năm 2015 của Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật Huế về việc “Mở Xem thêm


Bảng điểm tổng hợp lớp kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý lớp bằng 2 Viện Kiểm Sát

STT Họ và tên Ngày sinh ĐTB Quê quán Xếp loại 1 Hoàng Anh 26/02/1988 7.3 Nam Định Khá 2 Nguyễn Thị Kim Anh 09/07/1989 7.3 Nghệ An Khá 3 Hồ Văn Bắc 14/10/1983 7.7 Quảng Trị Khá 4 Đàn Thị Bé 06/10/1986 7.7 Quảng Bình Khá 5 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 16/06/1989 7.7 Nam Xem thêm


Bảng điểm tổng hợp lớp kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý lớp bằng 2 Viện Kiệm Sát

STT Họ và tên Ngày sinh ĐTB Quê quán Xếp loại 1 Hoàng Anh 26/02/1988 7.3 Nam Định Khá 2 Nguyễn Thị Kim Anh 09/07/1989 7.3 Nghệ An Khá 3 Hồ Văn Bắc 14/10/1983 7.7 Quảng Trị Khá 4 Đàn Thị Bé 06/10/1986 7.7 Quảng Bình Khá 5 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 16/06/1989 7.7 Nam Xem thêm


Thông báo về việc gia hạn nộp hồ sơ đào tạo lớp nghiệp vụ Luật sư của Học viện Tư pháp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ vào tình hình thực tế và thực hiện kế hoạch đào tạo của Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn thuộc Trường Đại học Luật – Đại học Huế, nay Trung tâm thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo lớp nghiệp vụ luật Xem thêm


Lễ Khai giảng Khoá đào tạo “Kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý” cho sinh viên Lớp Văn bằng 2 ngành Kiểm sát

Ngày 28/5/2015, Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức Lễ Khai giảng Khoá Đào tạo “Kỹ năng tư vấn và tranh tụng trong lĩnh vực pháp lý” cho sinh viên Lớp Văn bằng 2 ngành Kiểm sát. Tham dự buổi lễ về phía Trường Đại học Luật có các đồng chí trong Xem thêm