Chương trình Sinh viên – Học sinh Học viện Âm nhạc Huế với phát luật

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11”, nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến pháp luật, giáo dục toàn diện cho HSSV Học viện Âm nhạc Huế, ngày 23/11/2013 Khoa Cơ bản và Phòng Công tác HSSV của Học Viện Âm nhạc phối hợp với Trung Tâm Tư Xem thêm


Trung tâm Tư vấn & Thực hành pháp luật tuyên truyền “Ngày pháp luật Việt Nam” cho sinh viên Đại học Sư phạm Huế

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam, nhằm nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật cho sinh viên và tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân,  tối ngày 07 tháng 11 năm 2013, Trung Xem thêm


Thông báo về việc Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động “Phát hành sách Pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại Khoa Luật – Đại học Huế

THÔNG BÁO (V/v Tuyên truyền pháp luật thông qua hoạt động “Phát hành sách Pháp luật phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy tại  Khoa Luật – Đại học Huế” Kính gửi:  Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật Đại học Huế Các lớp Khóa 34, 35, 36, 37. Giáo viên Cố vấn lớp Khóa Xem thêm


Danh sách các Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật được Sở Tư Pháp tỉnh T-T-Huế cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Danh sách các Cán bộ, Giảng viên Khoa Luật được Sở Tư Pháp tỉnh T-T-Huế cấp thẻ tư vấn viên pháp luật:  Gồm 09 Tư vấn viên có tên theo danh sách sau: STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ CHỨC VỤ 1 Đoàn Đức Lương Tiến sĩ Luật Khoa trưởng Khoa Luật, Đại học Huế Xem thêm


Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật khoa Luật – Đại học Huế tiến hành tuyên truyền và cung cấp kiến thức pháp luật trong một số lĩnh vực

ĐỢT 1 ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH LUẬT SƯ Trung tâm đã nhận được nhiều câu hỏi của các em sinh viên Khoa Luật Huế và nhiều khách hàng quan tâm về vấn đề hướng nghiệp trong tương lai. Đó là: điều kiện để trở thành Luật sư. Có nhiều sinh viên hỏi: “Em đã có Xem thêm


V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Chủ tịch xã với pháp luật” do Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

THÔNG BÁO V/v Kế hoạch tổ chức cuộc thi  “Chủ tịch xã với pháp luật” do Sở Tư pháp Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức  Kính gửi: Các Tư vấn viên và Cộng tác viên của Trung tâm tư vấn và Thực hành pháp Luật Giáo viên và sinh viên Khoa Luật Theo kế hoạch về Xem thêm


Thông báo: mở lớp đào tạo Luật sư của Bộ Tư pháp tại tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO  V/v mở lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư của Bộ Tư pháp tại tỉnh Nghệ An   Kính gửi:  Cán bộ, giảng viên Khoa Luật  Học viên và sinh viên Khoa Luật  Các cá nhân quan tâm đến lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư. Học viện Tư pháp liên kết với Đoàn Xem thêm


Thông báo: Kết quả làm việc của Trung Tâm tư vấn và Thực hành pháp luật với Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Ban chức năng Khoa Luật

THÔNG BÁO (V/v Kết quả làm việc của Trung Tâm tư vấn và Thực hành pháp luật với Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Ban chức năng Khoa Luật)   Theo kế hoạch triển khai có hiệu quả hoạt động của Trung tâm, ngày 9 tháng 10 năm 2012 Trung tâm đã đề xuất Xem thêm


Thông báo: Kế hoạch hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Thực hành pháp luật

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT  Kính gửi:    Cán bộ, giảng viên Khoa Luật Các Tư vấn viên và Cộng tác viên của Trung Tâm Sinh viên Khoa Luật Trên cơ sở buổi làm việc của Trung Tâm với Ban Chủ nhiệm Khoa và các Phòng, Xem thêm


Thông báo: Về kết quả làm việc của Ban Giám Đốc Trung Tâm với Ban Pháp chế Đại học Huế về “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên của Đại học Huế

Thông báo: Về kết quả làm việc của Ban Giám Đốc Trung Tâm với Ban Pháp chế Đại học Huế về “Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Cán bộ, Viên chức và Sinh viên của Đại học Huế